Lipičtí dobrovolní hasiči převzali nové vozidlo a opravenou hasičskou zbrojnici

11.07.2018
Sobota 23. června byla významným dnem pro Lipici, místní část Pelhřimova. V rámci zlepšování podmínek jednotek sborů dobrovolných hasičů v místních částech město Pelhřimov předalo klíče od hasičského automobilu a zrekonstruované budovy hasičské zbrojnice v Lipici. V tento slavnostní den totiž převzal člen sboru dobrovolných hasičů Jiří Štička z rukou starosty města Pelhřimova Františka Kučery symbolicky klíčky od nového hasičského vozu Ford Custom Kombi DA-L1Z, který nahradil dosavadní vůz Avia Furgon. Vůz v hodnotě 950 tisíc korun pořídilo město Pelhřimov díky dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 450 tisíc korun, z Krajského úřadu Kraje Vysočina v hodnotě 300 tisíc korun a 200 tisíc korun uvolnilo ze svého rozpočtu.
Slavnostním ceremoniálem provázel starosta SDH Lipice Jiří Beneš, který představil sbor a poděkoval všem, kteří se podíleli na financování nového vozidla, celkové opravy hasičské zbrojnice a kteří dobrovolné hasiče podporují. „Sbor je nyní vybavený kvalitním zázemím a technikou a hasiči si této pomoci velice váží“, uvedl mimo jiné. Následně se slova ujal starosta města Pelhřimova František Kučera, ten poděkoval za spolupráci SDH Lipice a za výbornou reprezentaci města v oblasti hasičských soutěží, popřál všem hasičům pevné zdraví a dobrý chod sboru. „Velmi si vážím práce hasičů, protože svoji práci vykonávají ve svém volném čase a dobrovolně, a jsou připraveni pomáhat a zachraňovat nejenom životy, ale i majetek svých spoluobčanů. Ve zlepšování podmínek všech jednotek na území města hodláme, samozřejmě v rámci možností, pokračovat i do budoucna", uvedl starosta závěrem.

Problémy a nevyhovující prostory, které komplikovaly činnost dobrovolným hasičům, jsou minulostí. Za finanční podpory města Pelhřimova v součinnosti s SDH Lipice se podařilo zrekonstruovat pro komplexní využití požární zbrojnici v Lipici. Při slavnostním předání se před lipickou hasičskou zbrojnicí sešli zástupci města Pelhřimova, členové SDH Lipice, občané obce a v neposlední řadě i božejovský farář Karol Gottschalk Lovaš, který požehnal novému hasičskému vozu, opravené požární zbrojnici a vyzval přítomné k čerpání síly skrze modlitbu. Všichni přítomní tak měli možnost pomodlit se na místě slavnostního setkání. Poté následovalo shrnutí činnosti SDH Lipice v podání Jiřího Štičky pomocí fotografií a videa pod názvem „Náš příběh nekončí“. Nechyběla ani prohlídka vozu, požární zbrojnice, místní budovy bývalé školy, kapličky a v neposlední řadě došlo i na pozvání k bohatému občerstvení všem přítomným.

Technika bude sloužit jako zásahový automobil pro přepravu osob a materiálu k mimořádným událostem, případně k evakuaci osob. Dále bude vozidlo hlavně používáno pro bezpečnou přepravu mladých hasičů a hasiček na soutěže v požárním sportu a pro potřeby obce.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Pelhřimovska