Pelhřimov udělí cenu za zásluhy o rozvoj města

08.11.2018
Vedení města se tímto obrací na občany, případně na právnické osoby o pomoc při výběru vhodných kandidátů na toto mimořádné ocenění.
Cena města Pelhřimova může být udělena těm, kteří významným způsobem ovlivnili veřejné dění ve městě Pelhřimově, a to především v kultuře, vzdělání, podnikání, péči o životní prostředí, sportu a dalších oblastech veřejného života, případně se významně zasloužili o propagaci města Pelhřimova v celostátním nebo mezinárodním měřítku.
Návrhy na ocenění je možné zasílat nejpozději do 28. listopadu 2018.  Nominace musí obsahovat předepsané údaje o nominujícím i nominovaném.

Nominaci je proto možné provést pouze některou z těchto 2 možností:

Prostřednictvím on-line formuláře.
Prostřednictvím formuláře v tištěné podobě.
Prázdný formulář lze získat na www stránkách města, nebo je možné jej vyzvednout na Turistickém informačním centru Pelhřimov, Masarykovo náměstí 10.
Vyplněný formulář v tištěné podobě je možné doručit na adresu Město Pelhřimov, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, k rukám pana místostarosty Ing. Josefa Kocha,  nebo oskenovaný formulář zaslat jako přílohu na e-mail: koch.j@mupe.cz.

Na prosincovém zasedání budou zastupitelstvu města předloženy doručené návrhy na udělení cen města Pelhřimova, a to v těchto čtyřech kategoriích:
Žáci, studenti
Sportovci
Podnikatelské subjekty
Mimořádné zásluhy o rozvoj města

Převzato ODTUD


Aktuálně z Pelhřimovska