Městský úřad Pelhřimov připravil Den otevřených dveří na oddělení sociálně právní ochrany dětí

10.10.2018
Ilustrační foto
Ve dnech 1. - 5. 10. 2018 proběhlo v Kraji Vysočina pod záštitou Krajského úřadu Kraje Vysočina a MPSV „Týden pěstounství“. Do akce se zapojily orgány sociálně-právní ochrany dětí při městských úřadech a nestátní neziskové organizace z různých koutů regionu.

Městský úřad Pelhřimov připravil pro občany na úterý 2. října den otevřených dveří na oddělení sociálně právní ochrany dětí, kterého se mimo jiné zúčastnili místostarosta Josef Koch, vedoucí odboru sociálních věcí Jana Sládková a Petra Kožiaková, pracovnice OSPODu.
Občané z Pelhřimova a okolí tak měli možnost účastnit se doprovodných aktivit konaných v budově Městského úřadu v Pelhřimově. Otázky z řad veřejnosti směřovali těm nejpovolanějším, přičemž měli možnost povídat si s odborníky na téma, jak se stát pěstounem a jak je pro děti důležité zázemí rodiny. Zároveň měli možnost shlédnout výstavu a dokumentární film „Rodiče napořád“. O své zkušenosti se podělili také zástupci zkušených pěstounských rodin a organizace, které doprovázejí pěstounské rodiny. Kampaň na podporu pěstounství je výzva k těm, kdo si přejí o pěstounské péči dozvědět se více a třeba i rozšířit řady pěstounů na Pelhřimovsku. Velký dík patří všem, kteří se podílejí na umístění dětí do pěstounské péče.

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) v Pelhřimově eviduje 31 pěstounských rodin z toho je 11 rodin nepříbuzenská péče a 20 rodin je péče příbuzenská. Celkem se jedná o 42 dětí umístěných v pěstounských rodinách.


Nemůže-li o dítě osobně pečovat žádný z biologických rodičů ani poručník, může soud svěřit dítě do pěstounské péče.

Pěstounskou péči dělíme na:

-Pěstounskou péči na přechodnou dobu
-Dlouhodobou pěstounskou péči (příbuzenská, nepříbuzenská)

Převzato ODTUD

Aktuálně z Pelhřimovska