Ve městě proběhla primice novokněze Vojtěcha Blažka

03.07.2018
V neděli 1. července v odpoledních hodinách proběhla v kostela sv. Bartoloměje v Pelhřimově primiční mše svatá novokněze Vojtěcha Blažka, které se zúčastnili stovky věřících a návštěvníků. Kdo se nevešel do kostela tak měl možnost mši sledovat před kostelem, kde byl umožněn přenos na velkoplošné obrazovce. Primiční mše svatá byla zakončena novokněžským požehnáním, což je mnoho neviditelných milostí duchovního charakteru pro jednotlivce a pro celé město a poté následovala společná modlitba. Mezi pozvanými hosty byli kněží, kteří působí nebo dříve působili v kostele sv. Bartoloměje, a mnoho dalších, kteří Vojtěcha znají a samozřejmě byl pozván i starosta města Pelhřimova František Kučera. V závěru mše byli všichni pozváni ke společnému pohoštění na Masarykově náměstí.

Katolické církvi v České republice od 30. června 2018 slouží sedm nových kněží, kterým biskupové udělili svěcení. Novoknězem v Českých Budějovicích je právě Vojtěch Blažek, plzeňské diecéze je Bystrík Feranec, v Olomouci Jiří Šůstek, Jan Svozilek a Ondřej Poštulka a v Ostravě Václav Rylko a Jan Jurečka.

Slovo primice pochází z latiny (primitiae) a znamená prvotiny (například úrody), ale také znamená první čin a počátek, proto tedy název pro první mši svatou novokněze.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Pelhřimovska